Türr IstvánMadách Imre íróKós Károly építész, íróMikszáth Kálmán író, képviselőKardos János hortobágyi számadó csikósMóricz Zsigmond íróRózsa Sándor betyárKocsis Antal gazdálkodó, Szany.Kun gazdaPuskás TivadarFazekas MihályKrúdy Gyula


Somogyi Győző: Magyar bajuszos királyok arcképcsarnoka

"Szent István koronázásának 1000. évfordulóján kezdtem el festeni a magyar királyok arcképcsarnokát" - írja Somogyi Győző festőművész a kiadvány ajánlásában. A Szent István megkoronázásától IV. Károly haláláig terjedő 918 esztendő alatt uralkodó 52 magyar király közül azokat gyűjtöttük egybe, akiket a művész bajusszal festett meg.


Bajusz, a magyar irodalomban

Greguss Ágost írja a magyar bajuszról 1853-ban: "a bajusz a magyar ember által még most is mint sajátságos megkülönböztető jel becsületben tartatik s melynek viselése - szakál nélkül - talán Magyarországból terjedt ki a többi Európára ".


Szulovszky János: Szőrtörténelem

In.: História 1996/01  

Bozontos haj, bokros, egymásba kuszálódó bajusz, szakáll, valamint állatbőr lebernyeg és a kézben egy jókora husáng – így állítják elénk a karikaturisták az ősembert, és mi is hajlamosak vagyunk előítéleteinket visszavetíteni a múltba, a jólápoltság csupaszra borotvált arcú, napjainkban is domináns ideájának őskorba visszavetített ellentétével felruházni az oly ködbe veszően távoli kor emberét. Pedig már az ősember sem hagyta feltétlenül elburjánzani szőrzetét. Erről tanúskodnak a barlangrajzok, e célt szolgálták az éles obszidiánpengék.


Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék

Plohn József hódmezővásárhelyi fotográfus 1903-ban felkereste és műtermében kamerája elé ültette a város 1848-49-es szabadságharc veteránjait. 154 idős egykori szabadságharcos földműves, jobbágy, cseléd vagy mesterember hiteles arcvonásait őrizték meg az üveglemezek.

Plohn József: Negyvennyolcas honvédportrék


Bajuszomra mondom!

Sok bajuszos szólás-mondás, közmondás mára, a bajuszdivat változásával feledésbe megy. Nem hagyjuk, összegyűjtjük és közreadjuk azokat, a bajusz anekdotákkal és igaz történetekkel együtt.


Somogyi Győző: Rajzos szőrtörténelem

A történész-festőművész karikatúra szerű tusrajzokon ábrázolja az ókortól apjainkig az egyes korszakokban jellemző haj-, bajusz- és szakállviseletet. Középen a magyar és rokon népek, a bal oldalon a tőlük nyugatra élők, a jobb oldalon pedig a tőlük keletre élő népek tipikus fejszőr viselete látható.

 

 


Kunbabák, kumennaja babák

Kötöny vezér 770 éve vezette a tatárok által megtépázott kun népét a Kárpát-medencébe. A krónikák szerint IV. Béla király 1239 húsvétján a kunok elé lovagolt a Radnai hágóhoz, királynak kijáró tisztelettel fogadta a vezért és behívta őket az országba.

A kunok elhagyott dél-oroszországi szállásterületükön halottaik tiszteletére gránit vagy homokkő szobrokat un. kumennaja babákat állítottak. A fennmaradt szobrokon a férfiak varkocsban hordták a hajukat, vékony bajuszt viseltek, ruhájukon mellvédő korongok voltak, fő ruhadarabjuk a kaftán volt, fejüket kúpos sisak fedte, kezükben pedig ivócsanakot tartottak. 


Nádasdy Ferenc:
Bajusz - Mausoleum, 1664

Nádasdy Ferenc: Bajusz - Mausoleum, 1664
A Habsburg ellenes Wesselényi összeesküvésben való részvétel miatt Bécsben lefejezett Nádasdy Ferenc országbíró 1663-ban német földön kiadatta Magyarország leghatalmasabb és legdicsőbb apostoli királyainak valamint vezéreinek és főembereinek arcképcsarnokát . A mű kitűnő forrása a 17. század eleji katonaviseletnek, fegyvereknek és a bajuszviseletnek is.


A kaczkiás bajusz

A Tandem Grafikai Stúdió Anno sorozatában jelent meg a A kaczkiás bajusz című igényes kivitelű könyvecske. „ A kackiás szó eredetének ugyan nem sikerült utánajárnunk, de hogy hogyan néztek ki anno ezen jelzővel ellátott bajuszok, azt könyvecskénkben meg tudjuk mutatni.”


Arany János: A bajusz 

"Oh ti, kiket a természet 
Bajusz-áldással tetézett, 
   Ti nem is gondolhatjátok, 
           A csupasz száj mily nagy átok!"

       Arany János: A bajusz című költeménye nyomán 1954-ben 
       színes diafilm készült Bajusz címmel.


KÉPEK A MAGYAR IRODALOMBÓL
Irodalomtörténeti kép és diafilmgyűjtemény

Kiss Mátyás fafaragó
Szabó SándorSzentpétery István - koronaőrSzilágyi Péter - alapító tagVarga Mihály, Kunsági Bajuszkirály, dudás és mesemondó, BugacAmbrus Kristóf, Kunsági Bajuszkirály, EB 2. , gólyalábas, Sátoraljaújhely Gulyás László vándormuzsikusBóta András, EB. 2. hagyományőrző huszárCsepin Péter hö.huszárSzabó Vata Mezőföld szabad hajdújaPavuk LászlóGerencsér ZsoltHajda ZsigaZsolnai GáborBalanyi ZoltánBalanyi ZsoltRajnai DonátSzentpály ImreMudry PéterBajkai IstvánKulcsár LászlóJáromi ZsoltSimándi LászlóBenis MiklósKádár FerkóSólyom FerencMagi Imre
Papp Ernő
Jánváry Zoltán
Balog Ádám
Fejér Imre
Jakab Zsolt
Rácz Kristóf László
Hamar József